Tiedotteet

SDP:n ryhmäpuhe ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta 16.2.2022

SDP:n ryhmäpuhe ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta 16.2.2022. Kansanedustaja Paula Werning. Arvoisa puhemies,joulukuussa julkistettu valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko ohjaa hallituksen ja Suomen ihmis- ja perusoikeustoimintaa pitkällä aikavälillä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Edellisen kerran ihmisoikeuspoliittinen selonteko on annettu vuonna 2014, jonka jälkeen niin Suomessa kuin…

Suomalainen luonnonkalasäilyke korvaamaan tonnikalan

Kansanedustajat Paula Werning ja Raimo Piirainen (sd.) sekä muutama muu edustaja jättivät kirjallisen kysymyksen ministerille. He toivovat tuotantotukea suomalaisen luonnonkalasäilykkeen prosessointiin, jotta säilykkeen myyntihinta kuluttajille laskisi tonnikalasäilykkeen tasolle. Liikakalastus on saattanut uhanalaiseksi eri tonnikalalajeja. Lisäksi liikakalastus uhkaa kalastajien työllistymistä ja…

Hallituksen pitkäjänteisyys näkyy jälleen liikennepanostuksissa

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa vuoden 2022 talousarvioesityksen tukevan hallitusohjelman mukaisesti väyläverkon ylläpitämistä ja kehittämistä jatkossakin. Väyläverkon kehittämiseen panostetaan myös merkittävästi enemmän, kuin viime kaudella. Keskeneräisiä kehittämishankkeita on käynnissä yli 2 miljardin euron edestä, joka on puoli miljardia enemmän, kuin viime hallituskaudella. – Suomen…

Kouvolan Ravikylän jalankulku- ja pyöräilyväylä sai joululahjaksi 0,5 miljoonan rahoituksen

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa iloitsevansa todella paljon, että edunvalvonta tuottaa tulosta ja Kouvolan lahjatoive toteutui. Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto esitti lisää rahoitusta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, joka on osa investointiohjelmaa ja olennainen osa liikenteen ilmastotyötä. Valkealanväylä on pohjoinen sisääntulotie ja tärkeä…

Koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan on puututtava tiukemmin ottein

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) perää tiukempia toimia koulukiusaamisen pois kitkemiseksi. Kansalaisaloite koskien koulukiusaamista ja -väkivaltaa oli eduskunnan käsittelyssä eilen torstaina. Väkivalta on määritelty Suomessa rikokseksi. Rikoslaki tunnistaa sekä henkisen että fyysisen väkivallan. Kansalaisaloite käsittelee tärkeää asiaa ja myös hallitus on…

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli tuo helpotusta työttömille

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) puoltaa työministeri Haataisen johdolla aikaansaatua uutta työnhaun mallia. Ministeri Haatainen esitteli Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin eduskunnalle. TE-toimistot siirtyvät kuntien alaisuuteen ja siksi hallitus lisää TE-toimistojen ja kuntien resursseja niin että työnhakua varten palkataan 1200 uutta virkailijaa. Työvoimapalvelumallin tarkoituksena…

Päätös lääkärihelikopterin sijoittumisesta Uttiin laitettava täytäntöön viivyttelemättä

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toteaa, että päätös lääkärihelikopterin sijoittamisesta Uttiin on tehty vuonna 2018. Aiemmin tehty päätös sijoituspaikasta perustuu perusteellisiin selvityksiin ja palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen. – Tehdyllä päätöksellä turvataan palveluiden saatavuuden koko Kaakkois- Suomelle. Tosiasia on, että lääkärihelikopterien tukikohdan sijoittaminen…

Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys on vahva toimenpidekokonaisuus

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää vuoden 2022 budjettiesitystä onnistuneena kokonaisuutena, joka tukee määrätietoisesti talouden elpymistoimia ja kestävää kehitystä. Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 64,8 miljardia euroa. Budjettiesityksessä keskeisiksi julkisen talouden kestävyyttä vahvistaviksi ja tukemiksi kokonaisuuksiksi on määritelty työllisyyden lisääminen ja työttömyyden vähentäminen,…

Perhevapaauudistus edistää tasa-arvoa merkittävästi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää hallituksen perhevapaauudistusta merkittävänä saavutuksena. Uudistus toteutuu vihdoin yli 20 vuoden pohdinnan jälkeen tavoitteena astua voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksella pyritään lisäämään tasa-arvoa niin perheiden arjessa kuin työelämässäkin. – Perhevapaat eivät ole jakautuneet perheissä tasan, sillä naiset ovat…

Jupinoista huolimatta lääkärihelikopterien sijoitus Uttiin etenee suunnitellusti

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) korostaa, että lääkärihelikopterien tukikohdan sijoittaminen Uttiin tukee ja parantaa ensihoitopalveluiden kattavuutta. Tosiasia on yksinkertaisesti se, että aiemmin tehdyt päätökset sijoituspaikasta perustuvat perusteellisiin selvityksiin ja palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen. HUSin selvityksen mukaan saatavuusalueitten vertailussa toisiinsa Utin 100 kilometrin…