Tiedotteet

Vanhuspalvelujen parantamiseksi tehty uudistus valmiiksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että vanhuspalvelujen jatkouudistus valmistui. Lait astuvat voimaan 1.1.2023. Hallitus on paneutunut vanhuspalvelujen uudistamiseen viimeisen vuoden aikana tehokkaasti. Se näkyy huolellisessa valmistelussa, jossa on otettu yksityiskohtaisesti huomioon monet keskeiset uudistamista vaativat asiakohdat. – Pidän tärkeänä,…

Kansanedustaja Paula Werning 4H-järjestön varapuheenjohtajaksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) valittiin 4H-järjestön edustajakokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi 13.6.2022. Werning ottaa vastaan varapuheenjohtajan vastuun tyytyväisin mielin. 4H-toiminta sai alkunsa Yhdysvalloista ja saapui Suomeen 1920-luvulla. 4H-järjestö on aina ollut poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. – 4H-järjestö koostuu Suomen 4H-liitosta ja lähes…

Pullonkaula poistuu väliltä Hevossuo-Nappa

Kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Paula Werning (sd.) korostaa 13 miljoonan myönnettävää rahoitusta tärkeänä Kouvolassa sijaitsevan Valtatie 6 Korian kohdan toteutusta vailla olevalle hankkeelle. Hankkeen myötä Valtatie 6 parannetaan noin 2 km:n matkalla nykyisen tie länsipuolelle uudelle tielinjalle. Tie…

Pienituloisten eläkkeen- ja etuudensaajien sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräinen korotus

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää hallituksen 18.5 esittämää ylimääräistä indeksikorotusta pienituloisten tärkeänä huomioonottamisella. Esityksen tavoitteena on turvata pienituloisten eläkkeen- ja etuudensaajien maksukykyä kiihtyvän inflaation aikana, joka nostaa kulutushintoja. Ylimääräinen indeksikorotuksen tarkistus tulisi korottamaan esityksen mukaisia etuuksia ajalla 1.8.-31.12.2022 ja opintorahaa…

Uusi ajokorttilaki lisää nuorten turvallisuutta ja mahdollisuutta liikkua

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on tyytyväinen, että liikenneministeri Timo Harakka on tarttunut nuorten kuljettajien turvallisuuden lisäämiseen ja mahdollisuuksiin liikkua. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 5.5.2022. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea lisätä ja parantaa nuorten kuljettajien turvallisuutta. Viime kaudella ajokorttikoulutuksen vaatimuksia laskettiin,…

Yrityksille helpotusta, perintäkuluille säädetään enimmäismäärät

Kansanedustaja, lakivaliokunnan jäsen Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että yritysten saatavien perintään on tiedossa parannusta, kun perintäkuluille säädetään enimmäismäärät. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen ja lain on tarkoitus astua voimaan viimeistään 1.5.2022. Tällä hetkellä laki sisältää yksityiskohtaista sääntelyä vain kuluttajasaatavien osalta.…

Työvoitto, Lääkärihelikopteri nousee tulevaisuudessa Kouvolan Utista

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee Sote-ministerityöryhmän päätöstä sijoittaa uusi lääkärihelikopteritukikohta Kouvolan Uttiin. Vihdoinkin saatiin tämä politisoitunut, pitkään avoinna ollut edunvalvonnan kohde ministeri Lindènin johdolla päätökseen. Aiemmin tehty päätös sijoittaa lääkärihelikopteritoiminta Uttiin perustui perusteellisiin selvityksiin ja palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen eivätkä perustelut…

Seksuaalirikoksien lakiuudistus on historiallinen parannus

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää lakiuudistusta todella tervetulleena parannuksena. Edellisestä seksuaalirikosten kokonaisuudistuksesta on kulunut peräti kaksi vuosikymmentä. Hallitus käsitteli hallitusohjelman mukaista lakiuudistusta tänään eduskunnassa. Keskeinen muutos on raiskausrikosta koskevan säännöksen muuttaminen suostumusperustaiseksi. Jatkossa kyllä on kyllä ja ei on ei.…

Hallitus vastasi opposition välikysymykseen täsmätoimilla

Kansanedustaja Paula Werningin, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenen (sd.) mielestä hallitus sai nopeasti aikaiseksi täsmätoimia, jotka auttavat kansalaisia energiakriisin keskellä. Energian hinnat ovat nousseet yleismaailmallisesti reippaasti viimeisen vuoden aikana. Raakaöljyn markkinahinnat ovat vaihdelleet voimakkaasti. Ensin hinta laski ja nyt kysynnän kasvaessa,…

SDP:n Paula Werning: Hallitus korjaa translain kunnioittamaan jokaisen ihmisoikeuksia

Hallituksen esitys translainsäädännön päivittämisestä on lähtenyt lausuntokierrokselle tänään ja lainsäädännön eteneminen tulee korjaamaan merkittäviä ihmisoikeusloukkauksia Suomen lainsäädännössä. Kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee translainsäädännön valmistelun etenemisestä ja huomauttaa, että translainsäädännön uudistamiselle on korkea aika, sillä edellinen laki on vuodelta 2002.  –…