Tiedotteet

Elämää on Kaakkois- ja Itä-Suomessakin

Kouvolalainen kansanedustaja Paula Werning (sd) hämmästelee Kaakkois- ja Itä-Suomen paitsioon jäämistä hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmaan on kirjattu Länsirannikon kilpailukyvyn ja kasvun edistämispaketti 130 miljoonaa euroa. – Ihmettelen, miten ihmeessä on mahdollista, että Länsi-Suomi porskuttaa tässäkin Kaakkois- ja Itä-Suomen edelle, vaikka Ukrainan sodan…

Hallitukselta luvassa uusi ”kuristusmalli” pienituloisille ja työttömille

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää käsittämättömänä porvareiden halua kurjistaa pienituloisten ja työttömien elämää entisestään. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehto pitenee 12 kuukauteen. Hallitus lupailee tällä toimella ratkaista tavoitteen saada 100 000 uutta työllistä. Lisäksi työssäoloehtoa ei jatkossa karttuisi palkkatuetusta työstä. Samalla on…

Väylävirasto priorisoi VT15 kuuden ison pääväylien kehittämishankkeiden joukkoon

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) iloitsee, että VT15 on pääväylien kehittämishankkeiden priorisoinnissa mukana. Tämä on tärkeä ja odotettu hanke Kaakkois-Suomelle.Väylävirasto on juuri julkaissut väyläverkon investointiohjelman vuosille 2024-2031.-Investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Nämä hankkeet sisältävät parannuksia niin…

Työvoiman saatavuuteen tulee panostaa pikaisesti

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että ensi hallituskaudella etsitään pikaisesti ratkaisuja työvoiman saatavuuden tehostamiseksi. Suomessa vallitseva työvoimapula ei koske ainoastaan hoitoalaa. Koko julkisella sektorilla työvoiman riittävyydessä on haasteita ja saman ongelman äärellä ollaan esimerkiksi myös ravintola-, siivous-, rakennus- ja…

Kokoomuksen sopeutustoimet – täysi floppi!

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) tyrmää kokoomuksen ehdottamat 6 miljardin sopeutustoimet epärealistisina. Valtion velkaantumisen keskustelut ovat viime aikoina käyneet kuumina. Potkua niihin on vauhdittanut kokoomuksen julkaisemat laskelmat ensi vaalikaudelle. Kokoomus jatkaa puhaltamalla pohjoisnavalta jäätävää ilmaa kohdistamalla ehdottamansa leikkaukset jälleen kerran kaikista…

Nuorisorikollisuuden ja jengiytymisen estämiseen tarvitaan ripeitä toimia

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on huolissaan nopeasti levinneeseen rikollisuuteen nuorison parissa. Hän pitää erittäin tärkeänä löytää keinot tämän kitkemiseen nopeasti ja tehokkaasti.Vuodesta 2015 alkaen väkivaltarikollisuuden taso on kasvanut merkittävästi alaikäisten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden ikäryhmissä. Eniten ovat lisääntyneet törkeät, henkirikokset…

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat vaativat panostuksia

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) kantaa huolta lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä sekä yhä kasvavista mielenterveysongelmista. Kansallinen mielenterveysstrategia on laadittu vuosille 2020-2030. Strategian tavoitteita toteutetaan lisäämällä ehkäisevien ja hoitopalveluiden saatavuutta perustasolla. Lisäksi parannetaan työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja, mielenterveysosaamista kunnissa ja itsemurhien ehkäisyä.…

Odotettu vammaispalveluiden kokonaisuudistus maaliin

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on mielissään, että uusi vammaispalvelulaki saadaan voimaan. Eduskunta hyväksyi lain tänään. Vammaispalvelulain kokonaisuudistuksen keskeisin muutos koskee sitä, että kaikille on jatkossa yhteinen kokonaan uusi laki. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi palvelut järjestetään kaikille vammaisilla henkilöille saman…

Kuluttajaluottojen ja pikavippien korkokattoon muutoksia ylivelkaantumisen rajoittamiseksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tervetulleena hallituksen esittämää kuluttajaluottojen korkokaton laskemisesta nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Muutoksen tarkoituksena on pyrkiä vähentämään kuluttajien ylivelkaantumista rajoittamalla luotonantajien mahdollisuuksia harjoittaa luotonantoa nykyisen kaltaisella luottoriskitasolla. Lisäksi muutoksen tarkoituksena on kohtuullistaa luottojen hinnoittelua erityisesti euromäärältään…

Uusia toimia kotitalouksien velkaantumisen torjumiseksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää merkittävänä parannuksena taloyhtiölainojen takaisinmaksuajan lyhentämistä 30 vuoteen samoin kuten asuntoluottojen enimmäismaksuaikaakin. Eduskunta päätti tänään täysistunnossa asiasta. Laki astuu voimaan 1.7.2023. Kotitalouksien velkaantuneisuus on viime vuosien aikana noussut ennen näkemättömän korkeaksi. Uudet säännökset ehkäisevät jatkossa kotitalouksien…