Tiedotteet

Työvoiman saatavuuteen tulee panostaa pikaisesti

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että ensi hallituskaudella etsitään pikaisesti ratkaisuja työvoiman saatavuuden tehostamiseksi. Suomessa vallitseva työvoimapula ei koske ainoastaan hoitoalaa. Koko julkisella sektorilla työvoiman riittävyydessä on haasteita ja saman ongelman äärellä ollaan esimerkiksi myös ravintola-, siivous-, rakennus- ja…

Kokoomuksen sopeutustoimet – täysi floppi!

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) tyrmää kokoomuksen ehdottamat 6 miljardin sopeutustoimet epärealistisina. Valtion velkaantumisen keskustelut ovat viime aikoina käyneet kuumina. Potkua niihin on vauhdittanut kokoomuksen julkaisemat laskelmat ensi vaalikaudelle. Kokoomus jatkaa puhaltamalla pohjoisnavalta jäätävää ilmaa kohdistamalla ehdottamansa leikkaukset jälleen kerran kaikista…

Nuorisorikollisuuden ja jengiytymisen estämiseen tarvitaan ripeitä toimia

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on huolissaan nopeasti levinneeseen rikollisuuteen nuorison parissa. Hän pitää erittäin tärkeänä löytää keinot tämän kitkemiseen nopeasti ja tehokkaasti.Vuodesta 2015 alkaen väkivaltarikollisuuden taso on kasvanut merkittävästi alaikäisten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden ikäryhmissä. Eniten ovat lisääntyneet törkeät, henkirikokset…

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat vaativat panostuksia

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) kantaa huolta lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä sekä yhä kasvavista mielenterveysongelmista. Kansallinen mielenterveysstrategia on laadittu vuosille 2020-2030. Strategian tavoitteita toteutetaan lisäämällä ehkäisevien ja hoitopalveluiden saatavuutta perustasolla. Lisäksi parannetaan työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluja, mielenterveysosaamista kunnissa ja itsemurhien ehkäisyä.…

Odotettu vammaispalveluiden kokonaisuudistus maaliin

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on mielissään, että uusi vammaispalvelulaki saadaan voimaan. Eduskunta hyväksyi lain tänään. Vammaispalvelulain kokonaisuudistuksen keskeisin muutos koskee sitä, että kaikille on jatkossa yhteinen kokonaan uusi laki. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi palvelut järjestetään kaikille vammaisilla henkilöille saman…

Kuluttajaluottojen ja pikavippien korkokattoon muutoksia ylivelkaantumisen rajoittamiseksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tervetulleena hallituksen esittämää kuluttajaluottojen korkokaton laskemisesta nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Muutoksen tarkoituksena on pyrkiä vähentämään kuluttajien ylivelkaantumista rajoittamalla luotonantajien mahdollisuuksia harjoittaa luotonantoa nykyisen kaltaisella luottoriskitasolla. Lisäksi muutoksen tarkoituksena on kohtuullistaa luottojen hinnoittelua erityisesti euromäärältään…

Uusia toimia kotitalouksien velkaantumisen torjumiseksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää merkittävänä parannuksena taloyhtiölainojen takaisinmaksuajan lyhentämistä 30 vuoteen samoin kuten asuntoluottojen enimmäismaksuaikaakin. Eduskunta päätti tänään täysistunnossa asiasta. Laki astuu voimaan 1.7.2023. Kotitalouksien velkaantuneisuus on viime vuosien aikana noussut ennen näkemättömän korkeaksi. Uudet säännökset ehkäisevät jatkossa kotitalouksien…

Huoli ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta on todellinen

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) toivoo vanhuspalveluiden tarpeiden ripeää turvaamista. Tavoitteena on turvata iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden kautta. Hallituksen esitys on tänään eduskunnassa käsittelyssä. Hallitus on laatinut hoitajamitoituksen suunnitelman vuodelle 2023, joka toteutetaan asteittain. Haasteeksi…

4H-järjestölle ”joululahjarahaa” 350 000 euroa

Kansanedustajat Paula Werning (sd.) ja Marko Kilpi (kok.) ovat iloisia siitä, että 4H-järjestölle myönnettiin valtion määrärahalisäystä 350 000 euroa ns. joululahjarahaa. 4H on valtakunnallisesti toimiva, aktiivinen järjestö, joka auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. 4H-järjestö…

Energiakriisi synnyttää huolta köyhyyden lisääntymisestä

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää huolestuttavana tulossa olevaa energiakriisin aiheuttamaa köyhyyden lisääntymistä entisestään. Suomessa on tilastoitu olevan n. 850 000 henkilöä, joita köyhyys- tai syrjäytymisriski koskettaa. – Tämä määrä on aivan liian suuri. Varsinkin, kun kyseessä on Suomi, jota pidetään…