Tiedotteet

Työntekijöille helpotusta työttömyysturvaan

6.4.2020Kansanedustaja Paula Werning (sd) on erittäin tyytyväinen hallituksen ripeistä toimista koskien työntekijöiden työttömyysturvaa ja -etuuksia. Työttömyysturvaa koskevat lait on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja niiden on tarkoitus olla voimassa alustavasti tämän vuoden heinäkuun alkupuolelle saakka. Muutoksia sovelletaan 16.3.2020 lähtien…

Ravintoloiden välttämätön sulkeminen on tehty yrityksiä unohtamatta

31.3.2020 Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää ravintoloiden sulkemista valitettavana, mutta välttämättömänä keinona yhteiskuntamme turvaamiseksi. Ravintola-ala työllistää reilusti yli 50 000 henkilöä, työllistäen myös tuhansia vuokratyöntekijöitä. Ravintoloiden sulkemisesta tulee aiheutumaan niin työttömyyttä kuin lomautuksia ja monelle yrityksille taloudellisia haasteita. On itsestään selvää,…

Lääkkeiden turvattu saatavuus on ihmisten perusoikeus

19.3.2020 Kansanedustaja Paula Werning (sd) on huolissaan yhä kasvavasta lääkkeiden saatavuusongelmasta. Lääkehuolto on osa suomalaista sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja sen keskeinen tavoite on mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito kaikille sitä tarvitseville kansalaisille. Viimeisen vuosikymmenen aikana lääkkeiden saatavuusongelma on…

Työperäisen maahanmuuton epäkohdat saatava kuriin

12.3.2020 Kansanedustaja Paula Werning (sd) toivoo ripeitä toimia työperäisen maahanmuuton ratkaisuihin. Työperäisen maahanmuuton hallinnointi on siirtynyt vuoden alusta työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. Tällä muutoksella pyritään lisäämään ammattitaitoisen työvoiman rekrytointia ja lupaprosessien turhaa byrokratiaa. Suomi tarvitsee osaavaa, kansainvälistä työvoimaa hyvinvointivaltion rahoituksen…

Ikääntyneellä oltava oikeus turvalliseen arkeen ja hoitajan läsnäoloon

6.2.2020 Kansanedustaja Paula Werning pitää hallitukselta merkittävänä toimena hoitajamitoituksen korottamista 0,7:n. Hoitajamitoitus 0.7 kirjataan tämän hallituksen toimesta lakiin. Tämä laki on merkittävä ja välttämätön parannus vanhuspalveluiden laadun kannalta. Hoitajamitoituksen lisäksi tulee muistaa palveluiden kehittämisen tarpeellisuus, ammatillisen yhteistyön merkitys sekä työnjaon…

Kotihoidon pysäköintiä on tarve sujuvoittaa ja helpottaa

3.2.2020 Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen hallituksen linjaukseen koskien kotihoidon pysäköinnin uudistusta. Hallitus tulee esittämään helpotusta kotihoidon työntekijöiden arjen sujuvuuteen. Muutoksessa esitetään, että kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköintiä helpotetaan. Muutoksia esitetään uuteen tieliikennelakiin, joka tulee voimaan…

Oikeusvaltion määrätietoinen kehittäminen jatkuu

23.12.2019 Kansanedustaja Paula Werningin (sd) mielestä oikeusvaltion kehittämisen kannalta on ensisijaista, että oikeudenhoidon riittävät resurssit turvataan, oikeudenkäyntien kokonaiskestoa lyhennetään ja oikeudenkäyntien kustannuksia alennetaan. Hallituksen budjettiesityksen yksi keskeinen tavoite on ehkäistä rikollisuutta ja rikosten uusimista sekä huolehtia rikosvastuun toteutumisesta. Rikosvastuun toteutumisen…

Hallituksen liikenne- ja viestintäsuunnitelma on toimiva kokonaisuus

19.12.2019 Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen, että liikenne- ja viestintäjärjestelyiden kohdalla on onnistuttu suunnittelemaan järkevä ja toimiva kokonaisuus. Tämän avulla ihmisten liikkuvuus ja turvallisuus paranee, päästöt vähenevät ja tietoyhteydet saadaan ajan tasalle. Hallitusohjelmassa on sovittu, että perusväylänpidon rahoitustasoa nostetaan…

Työehtoja ja palkkoja ei heikennetä!

21.11.2019 Kansanedustaja Paula Werning (sd) huomauttaa, että SDP ei hyväksy työehtojen ja palkkojen polkemista. Kenenkään palkkoja ei tulla laskemaan. Myös ministeri Paatero on tämän selvästi todennut Seisomme Postin työntekijöiden takana ja toivomme asiassa päästävän eteenpäin pikaisesti, Werning sanoo. Werning on…

Hallituksella suunta kohti tulevaisuutta

18.09.2019 Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen hallituksen budjettiriihessä sopimiin uudistuksiin. Esimerkiksi sosiaali- terveyspalveluita parannetaan monella tavalla, perheitä tuetaan, peruspalveluita ja pienituloisten asemaa parannetaan, aktiivimalli puretaan, varhaiskasvatukseen ja ammatillisiin oppilaitoksiin satsataan, kansalaisten turvallisuuteen panostetaan ja perusväylänpitoa kohennetaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden…