Tiedotteet

SDP:n Paula Werning iloitsee Itä-Suomen vahvasta tahtotilasta Itäradan suunnittelun rahoitukseen

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää hyvänä Väyläviraston selvitystä, jossa todetaan kiistatta parhaimmaksi vaihtoehdoksi uudeksi itäiseksi linjaukseksi Itärata, raideyhteys Porvoon kautta Kouvolaan. Väylävirasto julkaisi 28.5.2020 selvityksen itään suuntautuvan henkilöliikenteen nopeuttamisesta ja raideverkon palvelutason nostosta. Selvityksessä vertailtiin nykyisen rataverkon parantamista ja uusia ratakäytäviä…

Liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita käyntiin Kouvolassa

Vuoden perusväylänpidon rahoituksessa on toteutunut 300 miljoonan euron tasokorotus. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylän pidossa on 362 miljoonan euron lisärahoitus. Lisäys on noin 30% vuoteen 2019 verrattuna. – Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tienpidon määrärahan 4 miljoonan euron lisäys tulee tarpeeseen, jotta liikenneympäristön…

Kimolan kanavan väylä vihdoin käyttöön

Kansanedustaja Paula Werning (sd) iloitsee Kimolan kanavan avautumisesta. Kanavan suunnittelu vesiliikenteen käyttöön aloitettiin jo 1990-luvulla ja sen rakentaminen alkoi v. 2018. Uusi Kimolan kanava toi kauan odotetun väylän, joka yhdistää Kymijoen Päijänteelle, ja edelleen Vesijärven sekä Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin.…

Kulunut vuosi oli tapahtumarikas kokonaisuus

Kansanedustaja Paula Werning (sd) kertoo ensimmäisen edustajavuotensa sujuneen mielenkiintoisissa merkeissä. Vuosi vierähti nopeasti ja se sisälsi vauhtia ja nopeita käänteitä. Tästä huolimatta hallitus toimi koko kauden määrätietoisesti. Hallitusohjelman mukaisesti vuoden aikana tehtiin monia tärkeitä päätöksiä ja saatiin vietyä monia isoja…

SDP:n Mäkisalo-Ropponen ja Werning: Maakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen tärkeä työ turvattava

– Hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää myös järjestöjen aktiivisen roolin tunnistamista ja sidoksen vahvistamista. Tällä hetkellä tilanne on se, että järjestöjen rooli useiden maakuntien sote-keskus- ja rakennerahahakemuksissa on jäänyt ohueksi. Tästä syystä jätimme hallitukselle kirjallisen kysymyksen…

Werning pitää rikos- ja riita-asioiden sovittelumenettelyn käyttöönottoa kannattavana

Kansanedustaja Paula Werningin (sd) mielestä rikos- ja riita-asioissa olisi kannattavaa valita sovittelumenettely käyttöön nykyistä useimmin. Rikos- ja riita-asioiden sovittelua voidaan käyttää palveluna rikoksen tai riidan osapuolille. Tässä tapauksessa ulkopuoliset sovittelijat auttavat osapuolia sopimaan avoinna olevan asian jo ennen sen siirtymistä…

Taksisääntelyn epäkohdat remonttiin

Kansanedustaja Paula Werning (sd) pitää taksisääntelyssä esille tulleiden epäkohtien korjaamista välttämättömänä hallitusohjelman mukaisena toimenpiteenä. Lakiluonnos lähtee lausuntakierrokselle tänään ja tulee valiokunnan käsittelyyn syksyllä.  Uusi liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.7.2018. Taksiliikenteessä tämä merkitsi alalle tulon helpottamista. Taksilupien kiintiöistä luovuttiin, eikä taksiyrittäjiltä vaadittu…

Sote-uudistus starttasi käyntiin, linjaukset valmiiksi

Kansanedustaja Paula Werning (sd) iloitsee sote-uudistuksen valmistumista. Hallitus on koronakriisin keskellä saanut määrätietoisesti ja tehokkaasti valmiiksi kauan odotetun sote-uudistuksen linjaukset. Lausuntakierroksen jälkeen uudistus on valmis varsinaiseen käsittelyyn. – Olen erittäin tyytyväinen, että pitkään ja hartaasti odotettu sote-uudistus vihdoin valmistunut, Werning…

Kouvolalle rahoitus uuden raideliikenteen kulunvalvontapilottiin, tiehankkeiden osalta työ jatkuu

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen, että tässä haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa Kouvolaan investoidaan 11 miljoonaa euroa.  Meneillään olevaan Digirata- hankkeeseen kuuluu uuden kulunvalvontajärjestelmän pilotointi.  Kulunvalvontajärjestelmä otetaan käyttöön Kouvola-Kotka välisellä raideosuudella. – Hienoa, että liikenne- ja viestintäministeriö satsaa ministeri Harakan johdolla…

Kouvola-Kotka raideväli erinomainen digiradan pilottihanke

Kansanedustaja Paula Werningin (sd) mielestä Kouvola – Kotka raideväli olisi erinomainen uuden radioverkkopohjaisen, junien kulunvalvontajärjestelmän pilotoinnin kohde Suomen rautatieliikenne alkaa olla uudistusta vailla. Lähes koko Suomen rataverkko on varustettu junien kulunvalvonnan (JKV) ratalaitteilla ja tämän järjestelmän käyttöikä päättyy 2020-luvun lopussa. …